Trang sức mĩ kí
1. Khuyên tai phim "Sợi dây chuyền định mệnh" : 30k


2. Lắc tay phim "Sợi dây chuyền định mệnh" : 55k


3. Khuyên tai cỏ 4 lá: 25k


4. Khuyên tai hình nơ: 20k


5. Khuyên tai cá heo: 30k


6. Nhẫn hoa: 35k (het hang)


7. Nhẫn vương miện: 25k


8. Nhẫn hình trái tim: 25k


9. Nhẫn sao: 35k


10. Dây chuyền hình con voi: 40k


11. Dây chuyền Princess: 55k


12. Dây chuyền BOF: 55k


13. Dây chuyền hình con mèo: 45k


14. Dây chuyền hình sao: 45k


15. Dây chuyền trái tim: 35k (hết hàng)