Giáo trình này dung lượng khoảng 308MB. Link mediafire cho các bạn thoải mái xơi lun. Hehe.!!
Nào ta cùng Pascal...!!!


PHẦN 1 : LÝ THUYẾT

Chương 1 : Khái Niệm Ngôn Ngữ Lập Trình
Chương 2 : Thuật Toán
Chương 3 : Giới Thiệu Ngôn Ngữ Lập Trình Pascal
Chương 4 : Kiểu Dữ Liệu Trong Pascal
Chương 5 : Hằng – Biến – Biểu Thức
Chương 6 : Cấu Trúc Điều Khiển
Chương 7 : Cấu Trúc Điều Khiển (Tiếp Theo)
Chương 8 : Mảng
Chương 9 : Kiểu Chuỗi Ký Tự
Chương 10 : Hàm - Thủ Tục
Chương 11 : Tham Số Trị – Tham Số Biến
Chương 12 : Kiểu Bản Ghi Chương 1 : Kiểu Tập Hợp

PHẦN 2 : BÀI TẬP

Bài tập cơ bản
Bài tập nâng cao

PHẦN 3 : THƯ VIỆN

PHẦN 4 : THƯ GIÃN


*Trong lúc sử dụng chương trình, có thể do tốc độ của ổ đĩa CD Rom hơi chậm, nên Bạn vui lòng chờ trong giây lát !
*Nếu chương trình cài đặt bị lỗi bạn hãy vào thư mục CDRom\Setup và chạy tập tin ISScript10.MSI


Chúc các bạn thành công.!

mediafire.com ?zgwcljnvyzy
mediafire.com ?ys2wmbwdzty
mediafire.com ?fxhxuyaoem2