Lang thang trên 1 diễn đàn nước ngoài, mình kiếm được Cái Skin này cho 7 Ultimate. nếu bạn nào đã biết thì đừng chém nhé, bạn nào không biết có thể downoad về xài thử.
Mình xin nhấn mạnh giao diện này như một chương trình cài đặt bình thường, nếu bạn nào dùng Windows XP mà đã từng cài qua giao diện Windows Vista BricoPack thì sẽ hiểu rõ cơ chế hoạt động. Nó chỉ thay thế các file hệ thống và các thông số trong đó mà không phải là 1 chương trình chạy ngầm nên không tốn tài nguyên. Có bản sao lưu backup nếu bạn muốn gỡ cài đặt và đưa hệ thống của mình trở về trạng thái ban đầu. Đây là bản mod giao diện Windows 8 gần như hoàn chỉnh với Taskbar,
Wallpaper.... giống như các thông tin đã từng được cho là giao diện Windows 8 của tương lai.
Demo tấm hình nhé:

Còn đây là link download nhé:
Code:
Size: 6.8 MB
mediafire.com ?mzko6jvxdh7ctgw