Bạn có thể thấy lực nâng phát huy tác dụng nếu bạn quan sát máy
bay trên đường băng. Một chiếc máy bay đang sẵn sàng nhận tốc độ thật
nhanh. Các động cơ của nó đẩy nó chuyển động mỗi lúc một nhanh. Trong
chốc lát, lực hấp dẫn vẫn giữ chiếc máy bay to nặng đó trên mặt đất. Tuy
nhiên, cuối cùng thì chiếc máy bay chuyển động đủ nhanh để cất lên. Vào
lúc đó, lực nâng đã đủ mạnh để thắng lực hấp dẫn.

Một khi máy bay đã cất cánh, các động cơ của nó hoạt động hết công suất
để đẩy phi thuyền về phía trước. Nhưng không khí cũng tác dụng lực đẩy
ngược, hay lực cản, đối với máy bay. Lực cản này được gọi là lực kéo
theo. Nó làm chậm những vật đang chuyển động trong không khí. Nếu phi
thuyền chuyển động chậm đi, thì lực nâng sẽ nhỏ hơn để thắng nổi lực hấp
dẫn. Để giữ cho máy bay ở trong không trung và chuyển động về phía
trước, các động cơ hoạt động mạnh hơn.

Để cho máy bay bay trong không khí, lực nâng từ các cánh của nó phải
mạnh hơn lực hấp dẫn, và lực đẩy về phía trước từ những động cơ của nó
phải mạnh hơn lực của không khí đẩy ngược lại.

Một khi chiếc máy bay này đã cất cánh xong, phi công sẽ thu các bánh xe vào để giảm lực kéo theo khi máy bay bay.

Lực kéo theo

Các nhà chế tạo máy bay biết rất nhiều về lực kéo theo. Họ biết không
khí cản trở một số hình dạng nhiều hơn so với những hình khác. Đó là
nguyên do các nhà chế tạo khí động hóa máy bay của họ. Một chiếc máy bay
khí động hóa để cho không khí chảy êm ái xung quanh nó. Một máy bay
chưa khí động hóa giữ các phân tử không khí xoáy tròn ở chỗ nào đó. Kết
quả là lực kéo theo lớn hơn, làm phi thuyền chậm đi.

Thu bánh xe lên


Cách thức thiết kế các bánh xe của máy bay là một thí dụ hay của sự khí
động hóa. Các bánh xe là cần thiết cho sự cất cánh và hạ cánh, nhưng
chúng vẫn dính ở bên ngoài khi máy bay đang bay. Vì thế, không khí liên
tục lùa vào các bánh xe và chuyển động xoáy tròn. Nó không thể chảy qua
chúng một cách êm ái. Để giải quyết vấn đề này, đa số các máy bay ngày
nay có những dụng cụ thu bánh xe lên trong khi bay.