Mình
lập topic này hi vọng các anh em trên diễn đàn chia sẻ cho nhau những
Menu Boot mà mình tự làm hoặc sưu tầm được, mong các anh em ủng hộ.


Xin giới thiệu đến các bạn 2 Menu mà mình sưu tầm được:

Đầu tiên là menu boot sata lite, chỉ 5.73Mb dành cho các bạn nào ưa thích ghost 1 CD


Download:
mediafire.com ?n3z13yzy5em

Menu Boot Sata Full (224Mb) Dành cho các bạn ưa thích DVD hoặc sửa chữa máy chuyên nghiệp


Download:
mediafire.com ?djdqnm003zo
mediafire.com ?zzjzj1mhk2j

Upgrate!!!
Do sự cố máy tính. Mình sửa lại Link:
Menu Boot Sata Lite
mediafire.com ?g0hponkw0og4bgz
Md5: 54661A8B42B0987D83B34B771ADDD34B
Menu Boot Sata (None XP Mini, Yes Hiren10.5)
mediafire.com ?w2ad39ufs4oonss
Md5: 5F713E9805A01DF149F5E8B805317DDD
Menu Boot Sata (With XP Mini &Hiren10.5)
mediafire.com ?19dj63ko7wbf918
Md5: CF40157F3FEE80283BD9BF408F3B692E